Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Въпроси и отговори » Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпрос: Трябва ли да съм преминал курс за вътрешни одитори, за да се запиша на курс за водещи одитори?

Отговор:

Не е необходимо да сте преминали курс за вътрешни одитори, за да се запишете на курс за водещи одитори.
Курсът за водещи одитори дава цялата необходима информация.

Въпрос: Какво е необходимо, за да стана одитор на системи за управление, внедрени в различни фирми?

Отговор:

Необходимо е да имате подходящо образование, минимум 4 години трудов стаж по специалността, да сте преминали курс за водещи одитори и да сте взели успешно изпита.
Също така, да сте преминали 3 одита в обучение и Вашите одиторски способности да са оценени положително от водещия одитор на одитите в обучение.

Въпрос: Ако имам важен ангажимент, мога ли да пропусна един ден от курса за вътрешни или водещи одитори?

Отговор:
Не, не е възможно. Изисква се 100% присъствие на всички курсове.
Това е изискване на Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA).

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------