Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Инфо Център » НОВИНИ

Въвеждане на добри производствени практики (GMP) в козметичната индустрия съобразно ISO 22716

От 11 юли 2013 влиза в сила регламент No 1223/2009 на ЕС, който изисква козметичните продукти да бъдат произвеждани съобразно добри производствени практики /GMP/.  Производителите следва да се съобразят с това ново изискване не само, за да отговорят на изисванията на регламента, но и за да отговорят на очакванията на потребителите за безопасност за тяхното здраве.

Като основа за разработване и въвеждане на добри производствени практики може да се използва международния стандарт ISO 22716:2007, който е базиран на процесния подход за разработване на документация и управление на производствения процес, контрола, съхранението и доставката на козметични продукти.  Указанията на международния стандарт са с практическа насоченост и позволяват на производителите да управляват ефективно множество фактори – човешки, административни и технически - които биха могли да окажат въздействие върху качеството на техните продукти.

Целта на указанията на ISO 22716:2007 за добри производствени практики /GMP/ е определяне на дейностите, които дават възможност да се получи продукт, отговарящ на определени характеристики.

Документацията е съществена част от Добрата производствена практика.

Указанията на международния стандарт не се прилагат за дейности, свързани с научни изследвания и разработки, както и с разпространението на готовите продукти.

С над 30 годишен опит в областта на козметичната индустрия, Intertek познава в дълбочина производствените процеси и добрите производствени практики. Глобалната ни мрежа от одитори и експерти ни позволява да предложим на производителите на козметични продукти решение, осигуряващо пълно съответствие с изискванията на  Регламент 1223/ 2009 на ЕС и ISO 22716. То включва извършване на GAP анализ за установяване на моментното състояние, обучение за разработване и внедряване на добри производствени практики, одит за установяване на съответствие с ISO 22716 и сертификация*.

Одитът за съответствие с изискванията на ISO 22716 може да се комбинира с одити спрямо ISO 9001:2008 и ISO 14001, като по този начин се осигурява намаляване на времето и разходите за на Вашата организация за одитиране.

*Сертификацията спрямо ISO 22716 създава предпоставки за постигане на съответствие с изискванията на този международен стандарт и не замества проверки и инспекции от регулаторни органи.

Повече информация за изискванията на този международен стандарт, както и информация за решението от Intertek за постигане на пълно съответствие с изискванията му, можете да получите на:

Тел.: 02 491 88 80

Факс: 02 950 11 90

е-mail: mic.bulgaria@moodyint.combulgaria@moodyint.com

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------