Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Записване за курс » Записване за курсове

IATF 16949:2016 – Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия

За всички организации, чието производство е част от доставната верига в автомобилната индустрия, е задължително да притежават сертифицирана Система за управление на качеството спрямо IATF 16949:2016.

Курсът предоставя основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да се развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.

Теми на курса:

- Представяне и интерпретация на изискванията на IATF 16949:2016 и разликите с ISO/TS 16949;

- Специфични изисквания на клиентите (ОЕМ) в автомобилостроенето;

- Процесният подход в автомобилостроенето;

- Automotive Core Tools (FMEA, SPC, PPAP, APQP, MSA);

- Lean техники;

- Total Productive Maintenance;

- DFMA (design for manufacture and assembly), DFSS (design for six sigma);

- Запознаване с правилата на IATF (5-то издание);

- Основни методи за описание на процесите;

- Основни видове процеси;

- Техники за извършване на вътрешни одити;

- Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;

- Техники за непрекъснато подобрение.

 

Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Обучение по ISO 9001:2015

 

Продължителност на курса:
Интензивен, 3-дневен курс

 

Сертификат:
Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия (IATF16949:2016).
Сертификатът се издава от Интертек Академи.

 

След курса:
• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на IATF 16949:2016;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта;
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.

 

 

Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:
Начало: 09.00     Край: 18.00
Изискване за бизнес облекло

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 548.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 30-01-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 10-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 14-08-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 25-11-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------