Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Записване за курс » Записване за курсове

Формуляри за записване за водещи одитори

 ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД OH&S 18001:2007

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ISO 27001:2005

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА БИЗНЕСА BS 25999:2007

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - 3-ДНЕВЕН

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004 - 3-ДНЕВЕН

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС  ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  ИНФРОМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ - 5-ДНЕВЕН

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------