Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Нови курсове

Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716

 

Считано от 11 юли 2013 г., регламент на Европейския съюз (ЕО) № 1223/2009 изисква производството на козметични продукти да съответства на добрата производствена практика и установява правила, с които трябва да бъде съобразен всеки козметичен продукт, предоставен на пазара, с цел да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и висока степен на защита на човешкото здраве. 

Съответствието с добрата производствена практика се счита за постигнато, когато производството отговаря на съответните хармонизирани стандарти, какъвто е и  ISO 22716 и е предназначен за да осигури производство на безопасни продукти с постоянно качество; определя, документира и контролира всички производствени процеси и дава насоки, в съответствие с приложимото законодателство.

Във връзка с изискванията на тази регламент Ви каним да се включите в обучение за запознаване с ДПП и изискванията на стандарта ISO 22716.

Обучението е полезен инструмент за специалистите, които участват в разработката, внедряването и управлението на ДПП в организации от козметичния отрасъл. Обучението е интерактивно и се състои от презентации, упражнения и реални и практически казуси.

      Продължителност на обучението: 2 дни

Основни теми:

·        Веригите на доставка в козметичната промишленост, от производителите на суровини до производството на краен продукт;

·        Специалните изисквания, необходими за изграждане на правила за добри производствени практики съгласно изискванията на ISO 22716.

·        Изискванията и редът за провеждане на одит на системата за управление, съгласно принципите на ISO 19011:2011

След обучението Вие ще:

-          Познавате начините за поддържане на постоянно качество на продукта в съответствие с нормативните изисквания

-          Разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 22716 и начините за прилагането им в практиката

-          Познавате методологията за внедряване и управление на ДПП в организацията

-          Знаете и можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта

-          Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.

 

Свържете се с нас сега, за да се включите в най-близката дата!

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 13-06-2019
Място на провеждане на курса: Хотел Silver House, София
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------