Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Специализирани курсове

Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на качеството от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013

 

ISO 27001:2013 Преходен IRCA курс на Системи за управление на инфромационната сигурност
 
Предназначение:
Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на Системите за управление на  инфромационната сигурност или отговорни за управлението и поддръжката на ISO 27001.
Предварителна подготовка:  
Нужно е познаването на нормативните изисквания или практически опит в областта на  Системите за управление на инфромационната сигурност, както и познаването на стандарта ISO 27001:2005.
 
Цели и ползи:
След успешно завършване на обучението, делегатите:
 
- ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на   тяхната организация, в периода на преход от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013
- ще разбират и прилагат изискванията на стандарта  ISO 27001:2013
- ще получат сертификат за успешно преминат преходен курс на обучение по  ISO 27001:2013
 
Структура на обучението:
v  Предназначение на Annex SL;
v  Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
v  Разбиране на новите, ревизирани условия и норми;
v  Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL.
v  Преглед на преходните изисквания от  ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013
 

 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Въведение в ISO 55001:2014 - Управление на активите
16-11-2018
ISO 45001– Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен
05-12-2018
ISO 20000-1 - Вътрешни Одитори на Системи за Управление на IT Услугите
05-12-2018

----------------------------------------------------------