Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Специализирани курсове

Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на околната среда от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Преходен IRCA курс на Системи за управление на околната среда
 
Предназначение:
Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на Системите за управление на околната среда или отговорни за управлението и поддръжката на ISO 14001.
Предварителна подготовка:  
Нужно е познаването на нормативните изисквания или практически опит в областта на  Системите за управление на околната среда , както и познаването на стандарта ISO 14001:2004.
 
Цели и ползи:
След успешно завършване на обучението, делегатите:
 
- ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на   тяхната организация, в периода на преход от ISO 14001:2005 към ISO 14001:2015
- ще разбират и прилагат изискванията на стандарта  ISO 14001:2015
- ще получат сертификат за успешно преминат преходен курс на обучение по  ISO 14001:2015
 
Структура на обучението:
v  Предназначение на Annex SL;
v  Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
v  Разбиране на новите, ревизирани условия и норми;
v  Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL.
v  Преглед на преходните изисквания от  ISO 14001:2005 към ISO 14001:2015
 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION

Начална дата: 19-04-2018
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------