Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Въвеждащо обучение

ISO 22301 – Въведение в изискванията на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

 

ISO 22301 е международен стандарт, фокусиран върху риска и намаляване на уязвимостта на бизнес процесите в една организация. ISO 22301 предлага комплексен управленски подход, осигуряващ рамка за изграждане на бизнес устойчивост на организацията. ISO 22301 e ключов компонент на стратегическото ръководство на организацията за ефективно и ефикасно управление в сложна и динамично променяща се среда и при нарастващ недостиг на ресурси.

 ISO 22301 определя изискванията за планиране, създаване, внедряване, наблюдение, преглед, поддържане и непрекъснато подобрение на документирана система за управление, с цел защита, намаляване на вероятността от възникване, подготовка, отговор и възстановяване от разрушителни инциднти при възниквнето им.

Въвеждащият курс запознава делегатите с изискванията на международния стандарт ISO 22301 – Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси, цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Курсът е насочен към:

-Служители, отговарящи за различни аспекти на внедряването и оперирането на СУНБ

- Ръководители от различни управленски нива и специалисти, с отговорности за осигуряване на непрекъснатост на операциите 

- Упълномощени представители на ръководството


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:
Не се изисква. 

Продължителност на курса:
Интензивен, 1-дневен курс


Сертификат:
Интертек Академи сертификат за преминато обучение Запознаване с изискванията на ISO 22301 на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.
Сертификатът се издава от Интертек Академи.

След курса:
Вие ще можете да разбирате и интерпретирате ключовите изисквания на ISO 22301

Очертават ключовите дефиниции и терминология на ISO 22301;

Разбират насоките и приложението на СУНБ,  съгласно ISO 22301;

Очертават ключовите концепции и подходи към УНБ;

Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:
Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

РЕГИСТРАЦИЯ

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------