Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Въвеждащо обучение

Въведение в ISO 39001:2012 - Системи за управление на пътната безопасност

Всеки ден множество хора преживяват пътно-транспортни инциденти по време на изпълнение на служебните си задължения.

ISO 39001:2012 е част от мерките, предвидени в Глобалния план на Общото събрание на ООН за десетилетието на действие за осигуряване пътната безопасност 2011 - 2020 г.  и част от стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г.

Като част от усилията за намаляване на броя на произшествията и жертвите на пътя, институциите и компаниите внедряват системи за управление на пътната безопасност, базирани на новия международен стандарт ISO 39001:2012 - Системи за управление на пътната безопасност. В допълнение, Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България, също предвижда създаване на организация и условия за внедряване на ISO 39001.
Най-важната стъпка към намаляване на броя пътни инциденти през работно време, е осигуряване на обучение на служителите!

Intertek Academy предлага практически обучения във връзка със стандарта ISO 39001:2012.

 
Основните ползи от прилагането на стандарта са:
 

► Прилагане на международно утвърдени практики за управление на безопасността на движението по пътищата;
► Бърз и надежден начин за определяне на рисковете зони, чрез фиксиране на контролните и критичните точки в процеса ;
► Предоставяне на безопасни условия на труд, след анализ на рисковите дейности;
► Осигурява устойчиво развитие на бизнеса и намалява разходите
► Спасява човешки живот!

Теми на курса:

-  Принципи за управление на пътната безопасност; 
-  Изискванията на
ISO 39001:2012 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 
-  Стандарти, принципи, дефиниции;
-  Сертификация, акредитация и видове одити;
 
-  Процесният подход;
 

Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Не се изисква.

Продължителност на курса:
Интензивен, 1-дневен курс

Сертификат:

Сертификат за участие в обучение "Въведение в ISO 39001:2012 - Системи за управление на пътната безопасност”.

Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00 

 

 

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------