Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Въвеждащо обучение

Въведение в ISO 27001:2013 - Управление на информационната сигурност

 ISO 27001:2013 е стандартът, който поставя изисквания към Системи за управление на информационната сигурност. Системата за управление на информационната сигурност е подход за управление на чувствителна за компанията информация по начин, които гарантира запазването на нейната сигурност. 

Тази информация може да бъде фирмена (ноу-хау, лични данни), както и собственост на клиента.


Основните ползи от прилагането му са: 
► Гарантиране на сигурността на фирмената информация и на тази на клиента;
► Гаранция за осигуряването на непрекъсваемост на бизнеса в случаи на извънредни ситуации и кризи.

 

Теми на курса:
- Стандарти, принципи, дефиниции;
- Сертификация, акредитация и видове одити; 
- Процесният подход; 
- Методология за оценка на риска; 
- Изискванията на ISO 27001:2013 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:
Не се изисква.


Продължителност на курса:
Интензивен, 1-дневен курс


Сертификат:
Сертификат за преминат курс "Въведение в ISO 27001:2013 - Управление на информационната сигурност”.
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:
Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 28-06-2017
Място на провеждане на курса: Хотел Силвър Хаус, София
Продължителност на курса: 1 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------