Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Въвеждащо обучение

Въведение в ISO/TS 16949:2009 - Управление на качеството в автомобилната индустрия

 ISO/TS 16949 представлява техническа спецификация, приложима за организации-доставчици в автомобилната индустрия.


Спецификацията съдържа изисквания към системите за управление на качеството на производителите от автомобилната индустрия, насочени към непрекъснато усъвършенстване на управлението, чрез превенция на отклоненията и намаляване на дефектните изделия в доставната верига.


Основните ползи от прилагането му са: 

► Сигурност на пътя;
► Безопасност на персонала и потребителите;
► Опазване на околната среда.


Теми на курса:
- Представяне и интерпретация на изискванията на ISO/TS 16949:2002;
- Клиентски справочници в автомобилостроенето; 
- Процесният подход в автомобилостроенето; 
- Запознаване с правилата на IATF; 
- Основни методи за описание на процесите; 
- Основни видове процеси.


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:
Не се изисква.


Продължителност на курса:
Интензивен, 1-дневен курс


Сертификат:
Сертификат за преминат курс "Въведение в ISO/TS 16949:2002 - Управление на качеството в автомобилната индустрия”. 
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:
Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------