Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

Вътрешни одитори на Системи за управление на борбата против подкупването ISO 37001:2016

Този курс запознава делегатите с изисквания на ISO 37001 - Система за управление на борбата против подкупването и с ISO 19011 - Указания за одит на системи за управление.

Обучението включва следните теми във връзка с дейността на организацията: a) подкуп в публичния, частния и нетърговския сектори; b) подкуп от организацията; c) подкуп от персонала на организацията, действащ от името на организацията или в нейна полза; d) подкуп от бизнес партньорите на организацията, действащи от името на организацията или в нейна полза; e) подкуп на организацията; f) подкуп на персонала на организацията, във връзка с дейностите на организацията. След успешно преминаване на курса, делегатите ще са запознати и с техниките за извършване на вътрешни одити, процеса по планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити, техниките за постоянно подобрение.

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена Система за управление на борбата против подкупването, ръководители и служители в публичния и частния сектор и експерти, чиято дейност е свързана с противодействието на подкупите.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.

Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:
Не се изисква.

Продължителност на курса:
Интензивен, 2-дневен курс


Сертификат:
Сертификат за Вътрешен одитор на интегрирана Система за управление на борбата против подкупването ISO 37001.
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:
• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 37001;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Система за управление на противодействието на подкупите;
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:
Начало: 09.00     Край: 18.00
Изискване за бизнес облекло

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 19-07-2018
Място на провеждане на курса: гр. София, Силвър Хотел
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 12-12-2018
Място на провеждане на курса:
Продължителност на курса: дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Въведение в ISO 55001:2014 - Управление на активите
16-11-2018
ISO 45001– Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен
05-12-2018
ISO 20000-1 - Вътрешни Одитори на Системи за Управление на IT Услугите
05-12-2018

----------------------------------------------------------