Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

Въведение в Six Sigma

Със SIGMА (σ) се означава стандартното отклонение в даден процес. Приложено към качеството, колкото по-високо е SIGMA нивото, толкова по-добри са резултатите от даден процес. Ниво от 6 SIGMA означава, не повече от 3.4 елемента на всеки 1 000 000, които са извън зададеното в спецификациите. 

SIX SIGMA представлява комбинация от действия и статистически инструменти (методология DMAIC), чиято цел е да се намалят вариациите до много малки стандартни отклонения (клонящи към нула), така че почти всички услуги или продукти, които предлагаме, да удовлетворяват или да надминават очакванията на клиентите. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.


Теми на курса:

- Какво представлява SIX SIGMA;
- Стратегии за подобряване, създаване и контрол на процесите; 
- Основни участници и роли в процеса; 
- Избор на проекти за SIX SIGMA;
- Управление на екипа за SIX SIGMA;
- Основните етапи: определяне, измерване, анализ, подобрение.Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Не се изисква.


Продължителност на курса:

Интензивен, 3-дневен курс


Сертификат:

Сертификат за преминат курс "Въведение в Six Sigma”.
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще разбирате значението на Six Sigma;
• Вие ще сте запознати с основните етапи на процеса на прилагане на Six Sigma и какви резултати могат да се очакват от неговото прилагане.Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1470.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 09-07-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 4 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------