Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 27001:2013 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност

Стандартът дефинира „управлението на информационната сигурност” като инструмент за гарантиране, че информацията по всяко време е налична само за оторизираните да я ползват, и то без да се нарушава целостта и. Информационната сигурност се разглежда в по-широк смисъл и обхваща опазването на всички информационни активи на организацията от гледна точка на физическа сигурност, човешки ресурси, достъп и др.

Целта на курса е делегатите да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на стандартите ISO 27001:2013 и ISO/IEC 17799:2013.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.


Теми на курса:
- Процесният подход;
- Методология за оценка на риска;
- Изискванията на ISO 27001:2013 и прилагането им на практика в дейността на организацията;
- Преглед на указанията в ISO/IEC 17799:2013;
- Техники за извършване на вътрешни одити;
- Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;
- Техники за непрекъснато подобрение.


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Препоръчително е, но не е задължително условие, да имате опит в областта на управлението на информационната сигурност.


Продължителност на курса:

Интензивен, 2-дневен курс


Сертификат

Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2013).
Сертификатът се издава от
Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 27001:2013;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта;
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00
Изискване за бизнес облекло

РЕГИСТРАЦИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 07-03-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 20-06-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 28-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------