Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 14001:2015 – Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление – качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена интегрирана Система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.


Теми на курса:

- Процесният подход;
- Принципи за управление на качеството;
- Изискванията на ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 14001:2015 и прилагането им на практика в дейността на организацията;
- Принципи на интегрирането на изискванията на стандартите;
- Поддържане на съответствие с нормативните изисквания в областта на ЗБУТ и  околната среда;
- Идентификация на опасностите и оценка на риска за ЗБУТ;
- Идентификация на аспектите и оценка на въздействието върху околната среда;
- Техники за извършване на вътрешни одити;
- Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;
- Техники за непрекъснато подобрение.


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Не се изисква.


Продължителност на курса:

Интензивен, 3-дневен курс


Сертификат:

Сертификат за Вътрешен одитор на интегрирана Система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда (ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 14001:2015).
Сертификатът се издава от
Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандартите;
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00
Изискване за бизнес облекло

РЕГИСТРАЦИЯ


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 411.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 23-01-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 03-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 17-07-2019
Място на провеждане на курса: Пловдив, Евро-Алианс
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 18-09-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------