Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO/IEC 20000-1:2018—Водещи одитори на Системи за управление на информационните технологии и управление на услуги - A17593

 ♦Aко вече сте завършили петдневен курс за водещи одитори, имате възможност да получите допълнителна квалификация за водещ одитор по друг стандарт като посетите тридневен курс.


Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на  Системи за управление на информационните технологии и управление на услуги, разработени спрямо изискванията на ISO 20000-1:2018 . 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.


Акредитация на курса:
Курсът е акредитиран от Intertek Academy.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да преминете успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага и изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 40%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс и успешно положен изпит.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Интертек Муди като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изисква участие в нов курс.

Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.

Използването на IT услуги е критично за успеха на бизнеса тъй като те са в основата на важни бизнес процеси, Бизнесите искат гаранции, че доставчиците на IT услуги следват добрите практики, а Информационните технологии стават все по-сложни

 Курсът е насочен към:

-Служители, желаещи да се квалифицират като одитори и водещи одитори на Системи за управление на информационните технологии

-Служители по внедряването и оперирането на доставката на IT услуги

-IT мениджъри, които желаят да подобрят професионалните си компетентности и да въведат управление на доставките на IT услуги, базирано на стандарти и добри практики

-Мениджъри в областта на телекомуникациите (стандартът е съвместим с ITIL и eTOM )

-Служители, желаещи да развият професионалните си умения в областта на управление на IT услугите

 

Курсът обхваща теми, свързани с общата концепция на управленските стандарти, видовете одити, терминологията на  Системи за управление на информационните технологии и управление на услуги, преглед на стандарта ISO 20000-1 и ISO 20000-2, връзките с другите стандарти, процесът на одитиране, техниките на одитиране, пакет от документи и инструменти в помощ на одиторите


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

От делегатите се очаква да са запознати със стандартите ISO 20000-1 и ISO 20000-2, също да имат опит в управлението на информационните технологии и управлението на IT услугите, ITIL,  и/или подходящо обучение свързано с управлението на процесите за управление на IT услугите. 


Продължителност на курса:

Интензивен, 5-дневен курс


Сертификат:

Международно признат сертификат за Водещ одитор на Системи за управление на IT услугите (ISO 20000-1:2011).
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 20000-1:2018;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

РЕГИСТРАЦИЯ

Начална дата: 27-05-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------