Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 27001:2013 – Водещи одитори на Системи за управление на информационната сигурност - 17466

ISO 27001:2013 – Водещи одитори на Системи за управление на информационната сигурност

Kурсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за управление на информационната сигурност, разработени спрямо изискванията на ISO 27001:2013. 


Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.

Курсът е CQI &  IRCA акредитиран

 

Съгласно изискванията на IRCA, за да бъде регистриран всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от IRCA. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Интертек Академи, да се регистрират в IRCA, при условие, че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да преминете успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага и изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 40%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс и успешно положен изпит, с който можете да се регистрирате в IRCA.

Делегаткойто не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Интертек Академи като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изисква участие в нов курс.

Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.


Теми на курса:

- Процесният подход;
- Стандарти, принципи, дефиниции;
- Акредитация, сертификация и видове одити;
- Методология за оценка на риска; 
- Изискванията на ISO 27001:2013 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 
- Преглед на указанията в ISO/IEC 27002:2013;
- Приложимо законодателство; 
- Техники за извършване на одити;
- Планиране, провеждане, докладване и извършване на одити;
- Техники за непрекъснато подобрение.


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Препоръчително е да имате опит в областта на опазването/управлението на информационната сигурност.


Продължителност на курса:

Интензивен, 5-дневен курс


Сертификат:

Международно признат сертификат за Водещ одитор на Системи за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2013).
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 27001:2013; 
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта;
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

РЕГИСТРАЦИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1140.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 14-01-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 15-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 26-08-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 02-12-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------