Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Intertek Academy » НАШИЯТ ПОДХОД

ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност

Всеки ден множество хора преживяват пътно-транспортни инциденти по време на изпълнение на служебните си задължения.

Като част от усилията за намаляване на броя на произшествията и жертвите на пътя, институциите и компаниите внедряват системи за управление на пътната безопасност, базирани на новия международен стандарт ISO 39001:2012 - Системи за управление на пътната безопасност. В допълнение, Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г., също предвижда създаване на организация и условия за внедряване на ISO 39001.
Най-важната стъпка към намаляване на броя пътни инциденти през работно време, е осигуряване на обучение на служителите!

Intertek Academy предлага практически обучения във връзка със стандарта ISO 39001:2012, при преференциални условия за фирми.

Цели и ползи:
Получавате ключови знания и умения при:
Управление и анализ на пътни инциденти;
Техники за намаляване на пътни инциденти през работно време;
Европейски и световни практики в областта на пътната безопасност
Планиране и одитиране - Системи за управление на пътната безопасност спрямо ISO 39001:2012
Преглед на изискванията на стандарта ISO 39001:2012
Запознаване с най-добрите практики в областта на пътната безопасност

Структура на обучението:

- Процесният подход;
- Стандарти, принципи, дефиниции;
- Акредитация, сертификация и видове одити;
- Методология и принципи на Системата за управление на пътната безопасност
- Концепция за „Риск базирано мислене”;
- Подходите Safe system и Vision Zero
- Доклад на Световната здравна организация към ООН за пътна безопасност
- „Десетилетие на действие 2010 - 2020” - инициатива на ООН (Decade of action 2010 – 2020)
- Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020;
- Структура, изисквания и прилагане на ISO 39001:2012
- Планиране, провеждане, докладване и извършване на одити;
- Техники за непрекъснато подобрение

Продължителност на курса:
5-дневен курс

Сертификат:
Сертификат за Водещ одитор на Системи за управление пътната безопасност (ISO 39001:2012).
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:
• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 39001:20012;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта;
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.

Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:
Начало: 09.00 Край: 18.00
Изискване за бизнес облекло
 

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1140.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 22-07-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------