Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Intertek Academy » НАШИЯТ ПОДХОД

НАШИЯТ ПОДХОД

При разработване на всеки курс се стремим към осигуряване на:
• практическа приложимост на знанията
• устойчивост на придобитите умения
Подходът при провеждане на обучения е изцяло интерактивен и включва непрекъснато участие на
обучаемите. Преподавателите споделят експертен опит и насърчават участниците да търсят реални
казуси от своята практика.


Методология и преподаватели

В екипите по разработване на обучения на Intertek Academy участват както експерти в съответната област, така и специалисти с опит в създаване на обучения. Преподавателите на Intertek Academy разполагат с широки познания и богат практически опит. Ние се доверяваме на консултанти, експерти, Водещи одитори и хонорувани преподаватели в различни български университети.
 

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------