Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Intertek Academy » ЗА НАС

ISO 39001:2012 - Вътрешни одитори на Системи за управление на пътната безопасност

Организациите, които внедряват или вече имат внедрена Система за управление на пътната безопасност, трябва да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на изискванията на Системата и да съдействат за процесите на подобрение. 

Курсът е полезен и за всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики”, които се съдържат в изискванията на стандарта. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да преминете успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага и изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 2 части и за всяка част се изисква минимум 40%.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Интертек Академи като се използва различен вариант. 

Присъствието през цялото време на курса е задължително.

Теми на курса:
 

-       Процесният подход;

-          Концепция за „Риск базирано мислене”;

-          Подходите Safe system и Vision Zero

-          Доклад на Световната здравна организация към ООН за пътна       безопасност

-          „Десетилетие на действие 2010 - 2020”  - инициатива на ООН (Decade of action 2010 – 2020)

-          Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020;

-          Принципи за управление на пътната безопасност; 

-          Изискванията на ISO 39001:2012 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 

-          Техники за извършване на вътрешни одити; 

-          Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;

-          Техники за непрекъснато подобрение.

 

Предварителна подготовка за участие в курса:
Не се изисква.

Продължителност на курса:
2-дневен курс

Сертификат:
Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление пътната безопасност (ISO 39001:2012).
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:
• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 39001:2012; 
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта; 
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:
Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

 

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 12-02-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 12-12-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------