Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Intertek Academy » ЗА НАС

За нас

Intertek Academy е най-големият IRCA акредитиран обучителен център в световен
мащаб и лидер в обучението на водещи и вътрешни одитори, мениджъри, консултанти, експерти от различни сфери.

Програмата на Intertek Academy успешно съчетава актуална информация, опита на най-добрите експерти и най-модерни методи на преподаване.

За да предоставим най-доброто и подходящо решение за Вас, разработваме индивидуални, фирмени и специализирани обучения, насочени към повишаване на компетентността, ефективно управление на рисковете и усъвършенстване на процесите в организацията.

Intertek Academy разполага с богато портфолио от обучения, насочени към управление на процесите във всички бизнес сектори.

Обученията съчетават актуална информация, опит на най-добрите експерти и най-модерни методи на преподаване. Специализирани курсове и фирмени обучения се планират съобразно изискванията и нуждите на нашите клиенти в над 100 държави. Методиката на обучение е базирана на най-съвременните практики в областта на фирменото планиране и управление и допринася за придобиване и повишаване на професионалната компетентност. Успешно завършилите получават световно признат “Intertek Academy®” сертификат.

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Управление на риска
21-02-2019
27-06-2019
17-10-2019
FSSC 22000 – Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти
27-02-2019
03-07-2019
ISO 27001:2013 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност
07-03-2019
20-06-2019
28-10-2019
ISO 50001:2018 - Системи за енергийно управление - 17571
11-03-2019
14-10-2019
ISO 9001:2015 - Водещи одитори на Системи за управление на качеството - 18086
11-03-2019
13-05-2019
03-12-2018
26-08-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - 3 дневен преходен - A17247
20-03-2019
25-09-2019
ISO 17025:2018 - Преходен курс/ Курс за Вътрешни одитори в Вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и калибриране
25-03-2019
09-12-2019
Вътрешни одитори на Системи за управление на борбата против подкупването ISO 37001:2016
11-04-2019
29-07-2019
21-11-2019
ISO 45001 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
18-04-2019
28-11-2019
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------