Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

Фирмени обучения
Имате специфични потребности от компетентност? Ние Ви предоставяме индивидуални решения!
Ако желаете да повишите компетентността на вашите служители, за да постигат още по-добри резултати, Intertek Acadmy има решение за Вас - ще разработим и проведем обучение, съобразено с Вашите цели и очаквания.
 
 В случай, че не откривате специфично обучение, което е подходящо за вас, ние ще го създадем. Нашите корпоративни обучения покриват всички области на фирмената дейност – от стратегическото управление до обучения, свързани със задължителни законови изисквания.
  
Заедно работим на всеки етап от дефиниране на очакванията ви до измерване на ефективността от проведеното обучение, за да отговорим на специфичните потребности на вашата организация
 
Свържете се с нас сега, за да ви запознаем със специалните ни условия за нови клиенти!
 
 
Някои от областите, в които разработваме и провеждаме обучения:
 
 
Стратегическо управление
Организационно развитие
Непрекъсваемост на бизнеса
Управление на проекти
Управление процесите
Корпоративна социална отговорност
Управление на риска
Кризисен мениджмънт
Методологията SIX SIGMA и др.
 
 
 
Мениджмънт и лидерство
Мениджърски и лидерски умения
Situational Leadership
Управление на конфликти
Управление на екипи и др.
 
Личностно развитие
Управление на времето
Ефективни методи за презентиране
Умения за вземане на решения и др.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ...

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------