Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 45001:2018 Преходен CQI & IRCA курс на Системи за управление на Здравословните и безопасни условия на труд

ISO 45001:2018 Преходен CQI & IRCA курс на Системи за управление на Здравословните и безопасни условия на труд

 

Предназначение:

Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на Системите за управление на ЗБУТ или отговорни за управлението и поддръжката на ISO 45001.

Предварителна подготовка:  

Нужно е познаването на нормативните изисквания или практически опит в областта на  Системите за управление на  Здравословните и безопасни условия на труд , както и познаването на стандарта OH&S 18001:2007 (Сертификат за Вътрешен/Водещ одитор или Въведение).

 

Цели и ползи:

След успешно завършване на обучението, делегатите:

 

- ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на   тяхната организация, в периода на миграция от OH&S 18001:2007 към ISO 45001:2018

- ще разбират и прилагат изискванията на стандарта  ISO 45001:2018

- ще получат сертификат за успешно преминат преходен курс на обучение по  ISO 45001:2018

 

Структура на обучението:

v  Предназначение на Annex SL;

v  Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;

v  Разбиране на новите, ревизирани условия и норми;

v  Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL.

v  Преглед на преходните изисквания от   OH&S 18001:2007 към ISO 45001:2018

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Управление на риска
21-02-2019
27-06-2019
17-10-2019
FSSC 22000 – Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти
27-02-2019
03-07-2019
ISO 27001:2013 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност
07-03-2019
20-06-2019
28-10-2019
ISO 50001:2018 - Системи за енергийно управление - 17571
11-03-2019
14-10-2019
ISO 9001:2015 - Водещи одитори на Системи за управление на качеството - 18086
11-03-2019
13-05-2019
03-12-2018
26-08-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - 3 дневен преходен - A17247
20-03-2019
25-09-2019
ISO 17025:2018 - Преходен курс/ Курс за Вътрешни одитори в Вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и калибриране
25-03-2019
09-12-2019
Вътрешни одитори на Системи за управление на борбата против подкупването ISO 37001:2016
11-04-2019
29-07-2019
21-11-2019
ISO 45001 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
18-04-2019
28-11-2019
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------