Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

Водещи одитори на Системи за Управление

 Курсовете за обучение на водещи одитори, предлагани от Центъра за усъвършенстване на управлението, са едни от най-популярните. В тях се обучават много одитори на органи по сертификация, мениджъри на успешни компании, консултанти и експерти.


Курсовете са регистрирани в Международния регистър на сертифицираните одитори- IRCA, Великобритания. Завършилите успешно получават международно признат сертификат за преминато обучение за одитор на системи за управление.

Курсовете се водят от преподаватели, които са водещи одитори, преминали предварително одобрение от IRCA, с богат професионален опит.


Обхват на курсовете:
►Структура и изисквания на международните стандарти за управление;
►Техниките за извършване на одити на Системи;
►Техниките за управление на екипи;
►Основните методи за оценка на риска и приложението им в Системите за управление;
►„Непрекъснато усъвършенстване” при поддържането и одитирането на Системи за управление.


♦ Съгласно правилата на IRCA, ако вече сте завършили петдневен курс за водещи одитори, имате възможност да получите допълнителна квалификация за водещ одитор по друг стандарт като посетите тридневен курс.


* 3-дневните курсове предполагат предварително познаване на основните техники и изисквания за извършване на одит и акцентират върху изискванията на конкретния стандарт и специфичните техники за одит, свързани с него.


ОТНОСНО 3-ДНЕВНИТЕ ПРЕХОДНИ КУРСОВЕ
Уважаеми делегати, моля да имате предвид изискванията на IRCA, че за да се включите в 3-дневен преходен курс за водещи одитори, е необходимо да сте завършили успешно 5-дневен курс за водещи одитори, спрямо някой от другите стандарти.

ВИДОВЕ КУРСОВЕ ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------