Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

Водещи одитори на Системи за Управление

 Курсовете за обучение на водещи одитори, предлагани от Центъра за усъвършенстване на управлението, са едни от най-популярните. В тях се обучават много одитори на органи по сертификация, мениджъри на успешни компании, консултанти и експерти.


Курсовете са регистрирани в Международния регистър на сертифицираните одитори- IRCA, Великобритания. Завършилите успешно получават международно признат сертификат за преминато обучение за одитор на системи за управление.

Курсовете се водят от преподаватели, които са водещи одитори, преминали предварително одобрение от IRCA, с богат професионален опит.


Обхват на курсовете:
►Структура и изисквания на международните стандарти за управление;
►Техниките за извършване на одити на Системи;
►Техниките за управление на екипи;
►Основните методи за оценка на риска и приложението им в Системите за управление;
►„Непрекъснато усъвършенстване” при поддържането и одитирането на Системи за управление.


♦ Съгласно правилата на IRCA, ако вече сте завършили петдневен курс за водещи одитори, имате възможност да получите допълнителна квалификация за водещ одитор по друг стандарт като посетите тридневен курс.


* 3-дневните курсове предполагат предварително познаване на основните техники и изисквания за извършване на одит и акцентират върху изискванията на конкретния стандарт и специфичните техники за одит, свързани с него.


ОТНОСНО 3-ДНЕВНИТЕ ПРЕХОДНИ КУРСОВЕ
Уважаеми делегати, моля да имате предвид изискванията на IRCA, че за да се включите в 3-дневен преходен курс за водещи одитори, е необходимо да сте завършили успешно 5-дневен курс за водещи одитори, спрямо някой от другите стандарти.

ВИДОВЕ КУРСОВЕ ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Въведение в ISO 55001:2014 - Управление на активите
16-11-2018
ISO 45001– Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен
05-12-2018
ISO 20000-1 - Вътрешни Одитори на Системи за Управление на IT Услугите
05-12-2018

----------------------------------------------------------