Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Фирмена политика » Фирмена политика

Фирмена политика

Лични данни

Intertek Academy е подразделение на Интертек ВА EООД, гр. София бул. Шипченски проход №9 ет.2, представлявано от управителя Иван Савов. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Интертек ВА гарантира, че информацията, до която е получило достъп при получаване на запитвания и заявки за регистрация в курс, и която представлява лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, ще се използва и обработва само и единствено за целите на регистрирането и участието на кандидата в избрания курс и издаването на сертификат за това участие. Достъп до тази информация имат само изрично определени служители на дружеството. Съобщаването и разпространяването на тази информация на други лица, както и използването й извън горепосочените цели е забранено.

С попълването на регистрационната форма, кандидатът за участие в курс е уведомен и дава съгласие личните му данни да се обработват от Интертек ВА EООД, за нуждите на обучението, в което е регистриран. 

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------