Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Фирмена политика » Фирмена политика

Фирмена политика

Лични данни

Intertek Academy е подразделение на Интертек ВА EООД, гр. София бул. Шипченски проход №9 ет.2, представлявано от управителя Иван Савов. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Интертек ВА гарантира, че информацията, до която е получило достъп при получаване на запитвания и заявки за регистрация в курс, и която представлява лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, ще се използва и обработва само и единствено за целите на регистрирането и участието на кандидата в избрания курс и издаването на сертификат за това участие. Достъп до тази информация имат само изрично определени служители на дружеството. Съобщаването и разпространяването на тази информация на други лица, както и използването й извън горепосочените цели е забранено.

С попълването на регистрационната форма, кандидатът за участие в курс е уведомен и дава съгласие личните му данни да се обработват от Интертек ВА EООД, за нуждите на обучението, в което е регистриран. 

Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Въведение в ISO 55001:2014 - Управление на активите
16-11-2018
ISO 45001– Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен
05-12-2018
ISO 20000-1 - Вътрешни Одитори на Системи за Управление на IT Услугите
05-12-2018

----------------------------------------------------------