Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 45001:2018 Преходен CQI & IRCA курс на Системи за управление на Здравословните и безопасни условия на труд

ISO 45001:2018 Преходен CQI & IRCA курс на Системи за управление на Здравословните и безопасни условия на труд

 

Предназначение:

Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на Системите за управление на ЗБУТ или отговорни за управлението и поддръжката на ISO 45001.

Предварителна подготовка:  

Нужно е познаването на нормативните изисквания или практически опит в областта на  Системите за управление на  Здравословните и безопасни условия на труд , както и познаването на стандарта OH&S 18001:2007 (Сертификат за Вътрешен/Водещ одитор или Въведение).

 

Цели и ползи:

След успешно завършване на обучението, делегатите:

 

- ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на   тяхната организация, в периода на миграция от OH&S 18001:2007 към ISO 45001:2018

- ще разбират и прилагат изискванията на стандарта  ISO 45001:2018

- ще получат сертификат за успешно преминат преходен курс на обучение по  ISO 45001:2018

 

Структура на обучението:

v  Предназначение на Annex SL;

v  Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;

v  Разбиране на новите, ревизирани условия и норми;

v  Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL.

v  Преглед на преходните изисквания от   OH&S 18001:2007 към ISO 45001:2018

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------