Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса

 Организациите, които внедряват или вече имат внедрена Система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, трябва да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на изискванията на Системата и да съдействат за процесите на непрекъснато подобряване. 

Курсът е полезен и за всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики”, които се съдържат в изискванията на стандарта. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.

Курсът е акредитиран от Intrertek Academy

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да преминете успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага и изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс и успешно положен изпит.

Делегаткойто не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца.

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изисква участие в нов курс.

Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.


Теми на курса:

- Процесният подход;

- Принципи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса; 

- Структура, планиране, внедряване и функциониране на системата за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

- Анализ на влиянието върху бизнеса

- План за управление на непркекъсваемостта на бизнеса и План за управление на инциденти

- Изискванията на ISO 22301 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 

- Техники за извършване на вътрешни одити; 

- Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;

- Техники за непрекъснато подобрение.


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Не се изисква.


Продължителност на курса:

Интензивен, 2-дневен курс


Сертификат:

Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (ISO 22301).
Сертификатът се издава от 
Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 22301; 
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта; 
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

 РЕГИСТРАЦИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 22-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------