Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 45001 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Във време, в което нормативните изисквания, а и контролът по отношение на осигуряването на ЗБУТ все повече се засилват, е от изключителна важност организациите да си гарантират, че политиката, която водят и мерките, които вземат, са в състояние непрекъснато да осигурят съответствие с изискванията по отношение на ЗБУТ.

Обучението на вътрешни одитори дава възможност на организациите да разполагат със служители способни да осъществяват ефективен контрол и да предоставят актуална и надеждна информация за състоянието на процесите, свързани с осигуряването на ЗБУТ, както и за възможностите за корекция или подобрение.

Курсът е насочен към отговорници по ЗБУТ, одитори на други Системи за управление, представители на ръководството и всички, които се интересуват от тази проблематика.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.


Теми на курса:
- Идентификация на опасностите и оценка на риска;
- Постигане и поддържане на съответствие с нормативните изисквания;
- Преглед и интерпретация на изискванията на ISO 45001;
- Техники за извършване на вътрешни одити;
- Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;
- Техники за непрекъснато подобрение.

 
Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Препоръчително е, но не е задължително условие, да имате опит в областта на осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.


Продължителност на курса:

Интензивен, 2-дневен курс


Сертификат:

Сертификат за Вътрешен одитор (ISO 45001).
Сертификатът се издава от
Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 45001;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта;
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00
Изискване за бизнес облекло


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 235.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 18-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 28-11-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------