Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
ISO 27001:2013 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност

Стандартът дефинира „управлението на информационната сигурност” като инструмент за гарантиране, че информацията по всяко време е налична само за оторизираните да я ползват, и то без да се нарушава целостта и. ...


IATF 16949:2016 – Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия

За всички организации, чието производство е част от доставната верига в автомобилната индустрия, е задължително да притежават сертифицирана Система за управление на качеството спрямо IATF 16949:2016. Курсът предоставя ...


ISO 20000-1 - Вътрешни Одитори на Системи за Управление на IT Услугите

 Организациите, които внедряват или вече имат внедрена Система за управление на IT услугите, трябва да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на изискванията ...


ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса

 Организациите, които внедряват или вече имат внедрена Система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, трябва да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху ...


Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716

  Считано от 11 юли 2013 г., регламент на Европейския съюз (ЕО) № 1223/2009 изисква производството на козметични продукти да съответства на добрата производствена практика и установява правила, с които трябва да бъде ...


ISO 39001:2012 - Вътрешни одитори на Системи за управление на пътната безопасност

Организациите, които внедряват или вече имат внедрена Система за управление на пътната безопасност, трябва да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на ...

  « първа   ‹ предишна 7 › 12 от 13   следваща ›   последна »
------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------