Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC – приложение в автомобилната индустрия

Разглежда основните методи и ключови техники за управление на процесите в атомобилната индустрия, основните принципи на процесния подход и системите за управление на качеството.   Теми на ...


Въведение в Six Sigma

Със SIGMА (σ) се означава стандартното отклонение в даден процес. Приложено към качеството, колкото по-високо е SIGMA нивото, толкова по-добри са резултатите от даден процес. Ниво от 6 SIGMA означава, не повече от 3.4 елемента ...


Анализ на процесите

Практически курс, който представя методите за анализ, описание и управление на бизнес процесите.  Насочен е към всички, които са ангажирани в разработването и поддържането на Системи за управление, както и за ...


Въведение в "Анализ на коренната причина"

Всички стандарти с изисквания за Системи за управление изискват за всяко установено несъответствие да се извършат действия, които са пряко насочени към установяването и елиминирането на коренната причина. Курсът ...


Отговорност на продукта

Целта на обучението е да представи основните стандарти по отношение на качеството на продукта и да запознае с основната нормативна база и практики във връзка с отговорността на производителя за продукта.   Теми ...

  « първа   ‹ предишна 7 › 11 от 11    
------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------