Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
Формуляри за записване за водещи одитори

 ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008 ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД OH&S 18001:2007 ЗАПИСВАНЕ ...


Формуляри за записване за вътрешни одитори

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2008, HACCP - КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ...

    1 › 2 от 2    
------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------