Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
ISO 45001:2018 Преходен CQI & IRCA курс на Системи за управление на Здравословните и безопасни условия на труд

ISO 45001:2018 Преходен CQI & IRCA курс на Системи за управление на Здравословните и безопасни условия на труд   Предназначение: Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в ...


Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на качеството от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013

  ISO 27001:2013 Преходен IRCA курс на Системи за управление на инфромационната сигурност   Предназначение: Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и ...


Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на качеството от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015

  ISO 9001:2015 Преходен IRCA курс на Системи за управление на качеството   Предназначение: Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на ...


Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на околната среда от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Преходен IRCA курс на Системи за управление на околната среда   Предназначение: Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на Системите за ...


Управление на риска

За кого е предназначен курса: Среден и висш мениджмънт Препратка към съществуващи курсове: Преход към новите версии на ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301 Времетраене: 16 часа Кратко описание на курса  Този курс осигурява ...


Въведение в Six Sigma

Със SIGMА (σ) се означава стандартното отклонение в даден процес. Приложено към качеството, колкото по-високо е SIGMA нивото, толкова по-добри са резултатите от даден процес. Ниво от 6 SIGMA означава, не повече от 3.4 елемента ...

    1 › 6 от 9   следваща ›   последна »
------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------