Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
ISO 22301 – Въведение в изискванията на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

  ISO 22301 е международен стандарт, фокусиран върху риска и намаляване на уязвимостта на бизнес процесите в една организация. ISO 22301 предлага комплексен управленски подход, осигуряващ рамка за изграждане на бизнес ...


Въведение в ISO 27001:2013 - Управление на информационната сигурност

 ISO 27001:2013 е стандартът, който поставя изисквания към Системи за управление на информационната сигурност. Системата за управление на информационната сигурност е подход за управление на чувствителна за компанията ...


Въведение в ISO 55001:2014 - Управление на активите

Публикувана през януари 2014 г., ISO 55000 е серия от стандарти, създадени да подпомогнат организациите с най-добри практики в управлението на активи. ISO 55001 съдейства на организациите в управлението на активите от ...


Въведение в изискванията на ISO 37001:2016

  Въвеждащият курс запознава делегатите с изисквания на ISO 37001 - Система за управление на противодействието на подкупите. Обучението включва следните теми във връзка с дейността на организацията: a) подкуп в ...


Въведение в ISO/TS 16949:2009 - Управление на качеството в автомобилната индустрия

 ISO/TS 16949 представлява техническа спецификация, приложима за организации-доставчици в автомобилната индустрия. Спецификацията съдържа изисквания към системите за управление на качеството на производителите от ...


Въведение в ISO 39001:2012 - Системи за управление на пътната безопасност

Всеки ден множество хора преживяват пътно-транспортни инциденти по време на изпълнение на служебните си задължения. ISO 39001:2012 е част от мерките, предвидени в Глобалния план на Общото събрание на ООН за десетилетието ...

    1 › 6 от 10   следваща ›   последна »
------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------