Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
 Управление на риска
За кого е предназначен курса: Среден и висш мениджмънт Препратка към съществуващи курсове: Преход към новите версии на ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO ...
 
 ISO 9001:2015 - Водещи одитори на Системи за управление на качеството - 18086
♦ Съгласно правилата на IRCA, ако вече сте завършили петдневен курс за водещи одитори, имате възможност да ...
 
 ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 14001:2015 – Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление – качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда
Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена интегрирана Система за управление на ...
 
 ISO 9001:2015 - Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството - 18133
Организациите, които внедряват или вече имат внедрена Система за управление на качеството, трябва да ...
 
 ISO 27001:2013 – Водещи одитори на Системи за управление на информационната сигурност - 17466
ISO 27001:2013 – Водещи одитори на Системи за управление на информационната сигурност Kурсът осигурява на ...
 
 ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
♦ Съгласно правилата на IRCA, ако вече сте завършили петдневен курс за водещи одитори, имате възможност да ...
 
 Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на околната среда от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Преходен IRCA курс на Системи за управление на околната среда ...
 
 Въвеждане на добри производствени практики (GMP) в козметичната индустрия съобразно ISO 22716
От 11 юли 2013 влиза в сила регламент No 1223/2009 на ЕС, който изисква козметичните продукти да бъдат произвеждани съобразно добри ...
 
 Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на качеството от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015
  ISO 9001:2015 Преходен IRCA курс на Системи за управление на качеството ...
 
 ISO 27001:2013 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност
Стандартът дефинира „управлението на информационната сигурност” като инструмент за гарантиране, че ...
 
 Intertek Academy стартира Обучение за фирми с членство тип „В“ за работа с платформата на Sedex
На 5 Юни 2015г., един от нашите лицензирани Обучители ще направи Sedex B Member training (Обучение за фирми с членство ...
 
------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------

 
ОФИС СОФИЯ:

Телефон: 02 491 8880
Факс: 02 950 11 90